Cumartesi, Mart 19

tamam gülelim de neye güleceğiz!


karşıt anlamlı gibi görünen "komik" ve "trajik" kavramlarını birbirinden ayıran -bir durumun, şeyin, olgunun komik ya da trajik (veya acıklı) diye nitelendirilmesine yol açan- ise zaman ve mekan, bağlam, ortam, bakış açısı, neden-sonuç ilişkisi gibi unsurlardır.

bülent bozkurt
(yanlışlıklar komedyası-shakespeare kitabının önsözünden.)

Hiç yorum yok: